• ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • ล่าสุด
  • AEC +6
   กลุ่มพูดคุย ค้าขาย ลงทุน แจ้งข่าว ฯลฯ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอีก 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย
  • 99
  • 342
  • 1 ปี มาแล้ว

   Profile photo of kom nakorn kom nakorn

  • Business Model
   กลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องรูปแบบ/ตัวอย่างธุรกิจที่ทำแล้วเจ๋งไม่มีเจ๊ง กลยุทธ์เลิศ ๆ การบริหารจัดการที่สุดยอด กรณีศึกษาที่น่าสนใจ แผนธุรกิจอัจฉริยะ ช่องทางตลาด การเพิ่มรายได้องค์กร และอีกมาก
  • 36
  • 201
  • 3 สัปดาห์ มาแล้ว

   Profile photo of rcrdmcdaniel rcrdmcdaniel

  • E-Commerce Talk
   กลุ่มพูดคุย ขายของออนไลน์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สร้างโอกาสการขาย การตลาด โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ทุกเรื่องในแวดวงอีคอมเมิร์ช/ออนไลน์
  • 112
  • 329
  • 2 สัปดาห์, 6 วัน มาแล้ว

   Profile photo of faelanstevie faelanstevie

  • HR Update
   กลุ่มพูดคุยเพื่อการพัฒนางานบุคคล การฝึกอบรม จิตวิทยามนุษย์ การจัดงานงานบุคคล การวางแผนกำลังคน การสรรหาพนักงาน การจัดการเงินเดือน สวัสดิการ ประกันสังคม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
  • 77
  • 174
  • 1 ปี มาแล้ว

   Profile photo of indexroommade indexroommade

  • Import, Export & Logistic
   กลุ่มพูดคุย/แหล่งรวบรวมเรื่องนำเข้า ส่งออก และขนส่งสินค้า/บริการ บริหารคลังสินค้า ชิปปิ้ง พิธีการทางศุลกากร การกระจายสินค้าทางบก เรือ และอากาศ
  • 85
  • 297
  • 2 สัปดาห์, 6 วัน มาแล้ว

   Profile photo of faelanstevie faelanstevie

  • Money Line
   กลุ่มพูดคุย เรื่องเงินๆทองๆ สินเชื่อ กองทุน กู้เงิน พันธบัตร บัตรเดบิต-เครดิต อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน เงินทุน และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกัน
  • 87
  • 296
  • 1 เดือน, 1 สัปดาห์ มาแล้ว

   Profile photo of Waldor263 Waldor263

  • เปิดโลก..ค้าปลีกค้าส่ง
   กลุ่มพูดคุยธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สินค้าและบริการ การติดต่อซื้อขาย การบริหารจัดการ การแข่งขัน ผู้ประกอบการ คู่ค้า การตลาด การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และอีกมากมาย
  • 79
  • 291
  • 1 ปี มาแล้ว

   Profile photo of sitta sitta

  • เวที Startup
   กลุ่มพูดคุยเรื่อง Startup แลกเปลี่ยนมุมมอง ทั้งมือใหม่และมือเก๋า การพิชชิ่ง ลงทุน สร้างสรรค์ไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ เขียนแผนธุรกิจ หาพันธมิตร การแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
  • 70
  • 304
  • 2 สัปดาห์, 3 วัน มาแล้ว

   Profile photo of andrey20 andrey20