จะส่งประกวด "สุดยอด SMEs แห่งชาติ" จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

กระทู้นี้ประกอบด้วย 9 ข้อความตอบกลับ มี 10 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย Profile photo of Mark Warit Mark Warit 1 ปี, 10 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 10 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1825
  Profile photo of apichat
  apichat
  Participant

  ตอนนี้มี SMEs เป็นธุรกิจเครื่องครัว อยากให้กิจการได้รับการตอบรับที่ดี ทั้่งยอดขายและภาพลักษณ์ จึงสนใจอยากส่งเข้าประกวดบ้าง จึงอยากทราบว่า จะส่งประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ดำเนินการยังไง

  #1838
  Profile photo of lek-mgm
  lek-mgm
  Keymaster

  ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อกำหนดของกระทรวง กำหนด
  จำนวนการจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งออก
  โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบ้ติอื่น ๆ อีกหลายข้อ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ http://smesnationalawards.com/?page_id=59

  #1857
  Profile photo of Deporn Luck
  Deporn Luck
  Participant

  ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
  จ ากัด ค่ะ

  #1884
  Profile photo of son
  son
  Participant

  ประการหลักๆ น่าจะเน้นที่บทบาทของผู้บริหารองค์กร และสินค้าบริการที่ส่งตรงไปยังผู้บริโภคน่ะ ทางคณะกรรมการยังได้ต้องการมุ่งเน้นให้องค์กรผู้สมัคร เกิดแนวคิดในการปรับปรุงองค์กรเป็นสําคัญ เพื่อจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน

  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 ปี, 10 เดือน มาแล้ว โดย Profile photo of son son
  #1895
  Profile photo of rinya
  rinya
  Participant

  จะต้องต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์หลาย ๆ ข้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เพื่อสรรหา SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

  #1909
  Profile photo of latte rose
  latte rose
  Participant

  ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร

  #1917
  Profile photo of suchat thai
  suchat thai
  Participant

  คุณสมบัติที่เขาคัดเลือก ก็คงไม่ต่างจากคุณสมบัติของพวก startup ที่เวลาไปพิชชิ่ง จะต้องตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการ แบบเดียวกันเลย

  #1926
  Profile photo of indexroommade
  indexroommade
  Participant

  มีรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติผู้ส่งประกวด หาอ่านได้ในนี้

  ต้องขอขบคุณเว็บไซต์ smesnationalawards.com ด้วย เป็นเว็บที่มีคุณภาพ
  http://smesnationalawards.com/wp-content/uploads/2016/04/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99_smes2016.pdf

  #1935
  Profile photo of wachi ranuchai
  wachi ranuchai
  Participant

  ในนี้ก็มีข้อมูลคุณสมบัติผู้ส่งประกวด และรายละเอียดอื่น  ๆ อีกมากมาย เป็นประโยชน์จริงๆ http://contestwar.com/contest/4859

  ขอบคุณเว็บ contestwar.com

  #1942
  Profile photo of Mark Warit
  Mark Warit
  Participant

  เท่าที่ได้ข้อมูลมา มีดังนี้………..
  มีข้อกำหนดให้ต้องเป็นธุรกิจเอกชน หรือธุรกิจในเครือที่ดำเนินธุรกิจในไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%,  ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย, ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร, ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร

กำลังดู 10 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)

กรุณา Login เพื่อ ตอบกระทู้

Connect with Facebook

Or fill the form below