แอบส่อง!! ขอนแก่น จะปั้นเป็นศูนย์กลาง AEC อีสานกลาง ทำได้จริง/ไม่จริง ชัวร์ไหม?

กระทู้นี้ประกอบด้วย 10 ข้อความตอบกลับ มี 11 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย Profile photo of sang chao sang chao 1 ปี, 10 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 11 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 11 (ของทั้งหมด 11)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #2088

  ขออนุญาตคัดบางส่วนจากข่าว นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ดังนี้…
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ศึกษาวิจัยหัวข้อ “ขอนแก่น : แนวทางพัฒนาการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเกษตร AEC อีสานกลาง กรณีศึกษาอ้อยโรงงาน ในปีงบประมาณ 2559”

  สศท.4 ได้รวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โรงงานน้ำตาล สมาคมชาวไร่อ้อย และสหกรณ์ชาวไร่อ้อย รวมจำนวน 98 ราย และเสนอกลยุทธ์ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเกษตร AEC อีสานกลางของจังหวัดขอนแก่น

  อยากขอความคิดเห็นว่า รัฐจะปั้น จ.ขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลาง AEC อีสานกลาง คิดว่าได้หรือไม่ อย่างไร ?

  ขอบคุณและอ้างอิงจาก นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

  สศท.4 รุกดันขอนแก่นสู่ศูนย์กลาง AEC อีสานกลาง

  • กระทู้นี้ถูกดัดแปลง 1 ปี, 10 เดือน มาแล้ว โดย Profile photo of sme development bank sme development bank
  • กระทู้นี้ถูกดัดแปลง 1 ปี, 10 เดือน มาแล้ว โดย Profile photo of lek-mgm lek-mgm
  #2189
  Profile photo of kom nakorn
  kom nakorn
  Participant

  คิดว่าเป็นไปได้ ควรทำตั้งนานแล้วนะครับ อีกทั้งขอนแก่นจะมีโครงการพัฒนารถไฟไทย-จีนเกิดขึ้นด้วย และจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งทางรางที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน

  #2201
  Profile photo of metawan nong
  metawan nong
  Participant

  ประเมินจากสิ่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำลังดำเนินการอยู่ คิดว่าทำได้จริงนะ เพราะขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพสูง ตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ เป็นนิคมเชิงนิเวศ

  #2215
  Profile photo of oon
  oon
  Participant

  เชื่อว่าทำได้ชัวร์ เคยไปเที่ยวจ.ขอนแก่น เหมาะเป็นเมืองเศรษฐกิจภาคอีสาน

  #2228
  Profile photo of Deporn Luck
  Deporn Luck
  Participant

  ฉันเชื่อว่าทำได้ค่ะ ขอนแก่นมีโรงงานอ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยจำนวนมาก ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และกำลังผลักดันให้ไทยเป็น Sugarcane Hub ของอาเซียน

  #2235
  Profile photo of Eak Onedee
  Eak Onedee
  Participant

  เท่าที่ดู จ.ขอนแก่น มีเส้นทางเดินทางสะดวก คมนาคมที่ดี ความพร้อมของประชากร ฯลฯ เช่น มหาวิทยาลัยเขาก็มีความพร้อมผลิต นศ. ให้จบตรงสายงาน เพื่อป้อนเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

  #2239
  Profile photo of son
  son
  Participant

  ก็เห็นด้วยนะที่จะผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางเออีซี เพราะที่นั่นมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคอีสานละตั้งอยู่ในแนวระเบียง และสามารถเชื่อมโยงออกสู่ทะเลตะวันออกได้

  #2248
  Profile photo of yuth yotaka
  yuth yotaka
  Participant

  คิดว่าทำได้ เรื่องจะพัฒนาขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางนี้รู้สึกว่าพูดกันมาตั้งหลายปีแล้ว เพราะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตัวจังหวัดตั้งอยู่ในภาคกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งสถานที่ตั้งของ…กงสุลจีน, ลาว เวียดนาม และเปรู

  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 ปี, 10 เดือน มาแล้ว โดย Profile photo of yuth yotaka yuth yotaka
  #2259
  Profile photo of indexroommade
  indexroommade
  Participant

  เป็นไปได้ที่ขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางเออีซีอีสานตอนกลาง เพราะตอนนี้ขอนแก่นก็เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของอีสานอยู่แล้ว หากจะช่วยดันให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น ในการเป็นเออีซีอีสานตอนกลางได้ด้วยยิ่งดี จะช่วยให้ผู้ประกอบการภาคอีสานทั้งหมดเชื่อมถึง 10 ประเทศเออีซีได้ง่ายขึ้น

  #2268
  Profile photo of sitta
  sitta
  Participant

  คิดว่าทำได้นะ ขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ มีความเจริญด้านเศรษฐกิจสูง ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนภาคอีสานให้ความสำคัญ เป็นจังหวัดใจกลางด้านเศรษฐกิจน่ะ

  #2279
  Profile photo of sang chao
  sang chao
  Participant

  ทำได้ๆๆเพราะภาครัฐให้การสนับสนุนเต็มที่ เพราะจะมีการผลักดันตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (2557-2560) มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขอนแก่นเป็นมหานครแห่งอาเซียน ภายใต้ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

  1. พัฒนาขอนแก่นให้มีเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีความสามารถด้านการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดใหม่

  2. ภาครัฐจะเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

  3. จะพัฒนาประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า การลงทุน บริการและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

  4. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ

  5. เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับโครงการลงทุนของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กิโลเมตร ฯลฯ

กำลังดู 11 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 11 (ของทั้งหมด 11)

กรุณา Login เพื่อ ตอบกระทู้

Connect with Facebook

Or fill the form below