คิดอย่างไร กับโมเดลธุรกิจยกธนาคารมาไว้ในร้านสะดวกซื้อ ?