ข่าวดีมีเฮ !! รัฐขยายเวลาโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์นะ

กระทู้นี้ประกอบด้วย 11 ข้อความตอบกลับ มี 10 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย Profile photo of pirot pirot 1 ปี, 9 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 12 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 12 (ของทั้งหมด 12)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #2469
  Profile photo of suchat thai
  suchat thai
  Participant

  มีข่าวดีมาบอก ! ครม. ลงมติเห็นชอบ  ให้เพิ่มระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติของประชากรที่มีรายได้น้อยออกไปอีก คือว่า จากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นะครับ  แต่เขาขยายเวลา หรือเลื่อนออกไปอีก เป็นวันที่ 16 มกราคม 2560 ปีหน้าโน่น  และขยายระยะเวลาการโอนเงินจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ก็เลื่อนไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพราะว่า เขาตรวจสอบพบว่า ยังมีประชากรที่เข้าเกณฑ์เป็นผู้มีรายได้น้อยหลงเหลืออยู่อีกบางส่วน ที่กำลังรอตรวจสอบข้อมูลและเปิดบัญชีกับธนาคารอยู่นั่นเอง

  แล้วสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับประโยชน์ก็คือ เมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินครบทุกคนแล้ว เงินเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินจะนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน ประกอบธุรกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย

  ขอขอบคุณและอ้างอิงข้อมูลจาก นสพ.ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2016/12/28/122325 คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ครับ

  • กระทู้นี้ถูกดัดแปลง 1 ปี, 9 เดือน มาแล้ว โดย Profile photo of suchat thai suchat thai
  #2487
  Profile photo of sitta
  sitta
  Participant

  ผมว่าคนที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นร้านค้ามากที่สุด เพราะประชาชน 1 คน จะได้เงินคนละ 1 ครั้งเท่านั้น แต่ร้านค้า 1 ร้าน จะถูกประชาชนที่ได้เงินมาซื้อของมากกว่า 1 คน

  #2494
  Profile photo of chai yaporn
  chai yaporn
  Participant

  อยากให้รัฐวางมาตรการต่อเนื่องจากการโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยด้วย เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะไม่นำเงินไปใช้ในทางสุรุ่ยสุร่าย เช่น ถ้าผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินก้อนนี้แล้ว นำไปใช้ในทางที่ดีมีประโยชน์ จะได้รับลดหย่อนอะไรต่าง ๆ ฯลฯ

  #2506
  Profile photo of yenjit yen
  yenjit yen
  Participant

  ก็นับว่าเป็นข่าวดี ประชาชนจะได้นำเงินไปจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนราว 10,000 ล้านบาท พ่อค้าแม่ค้าก็จะขายของได้คล่องขึ้น แต่รัฐจะต้องประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องด้วยว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อจะนำไปวางแผนต่อไป

  #2514
  Profile photo of son
  son
  Participant

  ถือว่าขึ้นไม่เยอะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะราว 1.7-3.3% เท่านั้น ส่วนผู้ประกอบการที่จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยนั้น ก็ไม่น่าจะได้อะไรมากเหมือนกัน เพราะเงินที่ผู้มีรายได้น้อยได้รับนั้น เชื่อว่าจะนำไปกระจายใช้จ่ายกันอย่างละเล็กละน้อย อีกทั้งแต่ละคนจะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  #2530
  Profile photo of apichat
  apichat
  Participant

  นโยบายแจกเงินนี้คาดว่ารัฐจะใช้เงิน 1.6 หมื่นล้านบาท แจกคนจนที่มีอยู่ในทะเบียนกว่า 8 ล้านคน ประเมินดูแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ระยะสั้นเท่านั้น

  #2539
  Profile photo of ping
  ping
  Participant

  ตอนนี้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรมีอยู่ในระบบราว 5.4 ล้านคน คิดว่าเม็ดเงินที่ไปสู่มือประชากรกลุ่มนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเลยล่ะ ถึงแม้จะได้กันคนละแค่ไม่กี่พัน แต่ก็ได้กัน 5.4 ล้านคน รวมๆแล้วถือว่าเยอะนะครับ

  #2550
  Profile photo of rinya
  rinya
  Participant

  ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ขอนำคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยมาแจ้งในห้องนี้ เผื่อท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541
  3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2558

  #2559
  Profile photo of monta
  monta
  Participant

  มีข้อมูลสำหรับเรื่องนี้ให้ท่านได้ติดตาม ในเรื่องยืดเวลาแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อย
  http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2

  ขอบคุณ นสพ.ไทยโพสต์ www.thaipost.net

  #2560
  Profile photo of pirot
  pirot
  Participant

  การลงทะเบียนคนจนนี่มีประโยชน์มากนะครับ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ เจ้าหนี้นอกระบบเองก็ยังสามารถมาลงทะเบียนได้เช่นกัน แล้วจะสามารถปล่อยกู้แบบถูกกฎหมายได้ คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

  #2565
  Profile photo of sitta
  sitta
  Participant

  ในข้อมูลของภาครัฐ ยังได้ระบุไว้ด้วยนะครับว่า “รายได้” ที่ว่านี้หมายถึง  รายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว ครับ

  #2598
  Profile photo of pirot
  pirot
  Participant

  จริงๆแล้วผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ทราบว่า เข้าไม่ถึงสื่อ ก็ไม่รู้หรอกนะว่ารัฐมีนโยบายแจกเงินก้อนนี้ด้วย อยากให้รัฐหาวิธีรุกเข้าถึงผู้มีรายได้น้อย มากกว่าที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยเดินเข้ามาบอกเอง ถ้าสามารถทำแบบนี้ได้ ก็จะทราบตัวเลขที่ชัดเจนตรงกับความเป็นจริงมากกว่า ว่าแท้จริงไทยประเทศไทยมีผู้ที่มีรายได้น้อยจริง ๆ นั้นเท่าไหร่ และสามารถหามาตรการช่วยเหลือได้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

กำลังดู 12 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 12 (ของทั้งหมด 12)

กรุณา Login เพื่อ ตอบกระทู้

Connect with Facebook

Or fill the form below