อยากรู้ว่า โมเดลธุรกิจแบบไหน ที่บริษัทได้กำไรและพนง.อยู่ด้วยแลมีความสุขมากสุด