วิเคราะห์ธุรกิจคุณ ด้วย Business Model Canvas สัมมนาพร้อมWorkshop รับจำนวนจำกัด