แบงก์กรุงเทพ มอบทุนเรียนต่อ MBA ต่างประเทศ สนใจคลิกเลย

กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย Profile photo of yenjit yen yenjit yen 1 ปี, 5 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #3397
  Profile photo of yenjit yen
  yenjit yen
  Participant

  ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน

  *** ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
  สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน
  สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Financeประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Futureประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA

  *** ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน

  *กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

  *กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
  7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6
  8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

  ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/forms/nqbenPTZRkV29z6I2 และดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่ วันนี้ 28 เมษายน 2560 ที่ http://www.bangkokbank.com/Scholarships
  สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

  งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
  เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กรุณา Login เพื่อ ตอบกระทู้

Connect with Facebook

Or fill the form below