ขอถามว่า ข้อดีข้อเสียของการทำการค้ากับกัมพูชา/ลาว มีอะไรบ้าง ใครรู้ตอบหน่อย

กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย Profile photo of ping ping 1 ปี, 5 เดือน มาแล้ว

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #3454
  Profile photo of ping
  ping
  Participant

  เคยเดินทางไปท่องเที่ยวกัมพูชากับ สปป.ลาว มาหลายหน ชอบที่เค้ามีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม แต่ไม่เคยทำการค้า ทีนี้พอจะทำการค้าก็หวั่นใจหลายเรื่อง ที่แน่ๆ คือ คงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการต่อติดต่อสื่อสารกัน เพราะเราพูดลาวกับกัมพูชาไม่ได้ แล้วก็อยากถามเพิ่มอีกว่า ไม่รู้ว่า…ข้อดีข้อเสียของการทำการค้ากับกัมพูชา/ลาว มีอะไรบ้าง ใครรู้ตอบหน่อย

  กัมพูชาได้ให้ความเห็นชอบกฎหมายเพื่อการแก้ไขกฎหมายการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา ฉบับปี 2537 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 (Law on Investment of the Kingdom of Cambodia 1994 as amended in 2003) ซึ่งกำกับดูแลโครงการการลงทุนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด (Qualified Investment Projects : QIP) และกำหนดกระบวนการสำหรับผู้ที่จะยื่นขอโครงการการลงทุนที่ผ่านเกณฑ์ QIP โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฤษฎีกาย่อย (sub-decree) เพื่อบังคับใช้กฎหมายการลงทุน (Law on Investment) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 กฤษฎีกาย่อยว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 กฎหมายการสัมปทาน (Law on Concession) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืน (Law on Expropriation) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2510 และกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

  รัฐบาลกัมพูชาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยกำหนดมาตรการลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจทั้งที่เป็นการลงทุนเพิ่ม การขยายตลาด การลดต้นทุนการขนส่ง และการปรับปรุงความปลอดภัย การเดินทางโดยปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม ซึ่งจะช่วยบูรณาการเศรษฐกิจชนบทและเศรษฐกิจเมือง รัฐบาลได้พัฒนากรอบกฎหมายสำหรับภาคเอกชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ “เวทีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” (Government-Private Sector Forum) เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเป็นกลไกระงับข้อพิพาทต่างๆ ได้มีการลดข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้ระบบ “Single Administrative Document (SAD)” และ “Single Window” รัฐบาลยังคงดำเนินการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน

  http://www.fact.fti.or.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2/#i-16

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กรุณา Login เพื่อ ตอบกระทู้

Connect with Facebook

Or fill the form below