อยากทำห้องประชุมให้เช่า สำหรับนักศึกษาไว้ติว ทำการบ้าน ดีมะ