เปลี่ยนขยะเพิ่มมูลค่าโดยการสร้างพลังงานทดแทน

กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย Profile photo of Soniasu Soniasu 9 เดือน, 1 สัปดาห์ มาแล้ว

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #3532
  Profile photo of Soniasu
  Soniasu
  Participant

  ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมทีส่วนใหญ่การทำลายขยะในประเทศไทยมักจะใช้วิธีการเทกองแล้วจึงค่อยฝังกลบหรือเผาทำลายซึ่งเรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การนำพลังงานเชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้า การนำขยะมาสร้างพลังงานความร้อน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการสร้างโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการสร้างพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้แก๊สชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ แต่สิ่งที่น่าสนใจ และกำลังเป็นวิธีการที่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจทดลอง และเริ่มใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นคือการใช้พลังงานทดแทนจากขยะ ที่สามารถแปรเปลี่ยนกองขยะเป็นมูลค่าทางการใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
  การเปลี่ยนพลังงานขยะเป็นพลังงานทดแทน

  เนื่องด้วยการเพิ่มปริมาณขยะที่มากขึ้นทุกทีตามการขยายตัวของจำนวนประชากร จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมการแปรเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้กลายเป็นพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์มากที่สุด เช่น การนำขยะมาทำเป็นขยะเชื้อเพลิง โดยเริ่มจากการคัดแยกวัสดุเผาไหม้ การฉีกขยะมูลฝอยออกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งข้อดีคือขยะเชื้อเพลิงเหล่านี้จะให้ค่าความร้อนสูงกว่า ง่ายต่อการขนส่ง รวมถึงยังส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมต่ำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า การให้ความร้อนโดยตรง รวมไปถึงการใช้เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ
  การเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงานความร้อน

  นวัตกรรมการคิดค้นที่ทันสมัยสามารถสร้างพลังงานทดแทน โดยการแปรเปลี่ยนขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานความร้อนได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการเผาขยะในเตา (Incineration) ที่ได้มีการออกแบ+บมาเป็นพิเศษให้เข้ากับลักษณะคุณสมบัติขยะโดยทั่วไปที่มีความชื้นสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผันได้ โดยการใช้พลังงานทดแทนจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยนั้นต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษรบกวนสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งสำคัญของโรงเผาขยะคือ ระบบการเผาไหม้ ที่แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ระบบการเผาไหม้มวล (mass burn system) คือ การทำลายขยะในสภาพที่รับเข้ามาโดยไม่ต้องมีการจัดการใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และ ระบบที่มีการจัดการเบื้องต้น (burning of preheated and homogenized waste) คือ ระบบที่จำเป็นต้องมีการจัดการขยะเบื้องต้นก่อนทำการเผาเพื่อสร้างพลังงานทดแทน โดยกระบวนการดังกล่าวคือ การลดขนาด การตัดบด และการคัดแยก ให้ชิ้นเล็กลงเพื่อง่ายต่อการเผาไหม้แต่ทำขั้นตอนจะมีความซับซ้อนในเชิงปฏิบัติมากกว่าแบบแรก
  โดยข้อดีของการสร้างพลังงานทดแทนนั้นยังมีอีกหลายข้อ ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเกิดมาจากการแปรรูปขยะมาเป็นพลังงานความร้อนเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการแปรเปลี่ยนพลังงานทางธรรมขาติเพื่อนำมาสร้างพลังงานทดแทน เพื่อให้การใช้พลังงานในทุกพื้นที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมนั่นเอง

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กรุณา Login เพื่อ ตอบกระทู้

Connect with Facebook

Or fill the form below